Vse imetnike darilnih bonov TA NOVA obveščam, da so boni, tudi če so starejši od 1 leta, še vedno veljavni. Oglasite se v agenciji.


Skoraj vedno iste akcije kot Pošta Slovenije. TA NOVA je zastopnik za TA Sonček ( vsi aranžmaji po isti ceni ).

Agencija bo naslednje sobote zaprta : 13.07., 03.08., 17.08.